Trích dẫn APA

Kornai Janos, & Nguyễn, Q. A. (2002). Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường\. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Kornai Janos, and Quang A. Nguyễn. Con đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Thị Trường\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002.

Trích dẫn MLA

Kornai Janos, and Quang A. Nguyễn. Con đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Thị Trường\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.