Trích dẫn APA

Lê, Đ. T. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của Hai Lúa.

Chicago Style Citation

Lê, Đức Tiết. Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai Của Hai Lúa.

Trích dẫn MLA

Lê, Đức Tiết. Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai Của Hai Lúa.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.