Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của Hai Lúa

Suy nghĩ xung quanh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật đất đai đối với người dân. Những bất cập của Luật và sự bức xúc của dân trong việc giao và thu hồi đất canh tác

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đức Tiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00753nab a2200205 p 4500
001 41208
005 20161019045533.0
008 120404|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Lê, Đức Tiết 
245 1 |a Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của Hai Lúa 
520 |a Suy nghĩ xung quanh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật đất đai đối với người dân. Những bất cập của Luật và sự bức xúc của dân trong việc giao và thu hồi đất canh tác 
653 |a đất đai 
653 |a Luật đất đai 
773 |t Đại đoàn kết  |d 20-3-2012 
901 |a BV18 
902 |a pl 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 04/04/2012  |d TVL120010442 
942 |c BT 
999 |c 42658  |d 42658