Trích dẫn APA

Thiên Bảo. Cần đa sở hữu đất đai.

Chicago Style Citation

Thiên Bảo. Cần đa Sở Hữu đất đai.

Trích dẫn MLA

Thiên Bảo. Cần đa Sở Hữu đất đai.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.