Trích dẫn APA

Căng thẳng ở Biển Đông là do sự phi lý của Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Căng Thẳng ở Biển Đông Là Do Sự Phi Lý Của Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Căng Thẳng ở Biển Đông Là Do Sự Phi Lý Của Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.