Không thể để họ đạt được ý đồ xấu

Bài luận về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, do Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin ngày 13-5-2012. Việt Nam và chắc chắn nhiều nước có lợi ích hợp pháp liên quan ở Biển Đông đều phản đối. Lệnh cấm trên như một mũi tên trúng nhiều đích, trong đó có việc hướng dẫn cho tàu cá của TQ tới đánh bắt tại vùng b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Mai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài luận về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, do Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin ngày 13-5-2012. Việt Nam và chắc chắn nhiều nước có lợi ích hợp pháp liên quan ở Biển Đông đều phản đối. Lệnh cấm trên như một mũi tên trúng nhiều đích, trong đó có việc hướng dẫn cho tàu cá của TQ tới đánh bắt tại vùng biển thuộc quyền chủ quyền của một quốc gia biển trong khu vực