Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nêu nhận định về vai trò của nhân dân trong quy trình lập hiến, đề xuất mô hình quy trình lập hiến mới trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, chủ quyền tối cao của nhân dân trong hiến pháp của mình, các cơ quan nhà nước là chủ thể quan trọ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01127nab a2200229 p 4500
001 41623
005 20161019045537.0
008 120526|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Quang Minh 
245 1 |a Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
520 |a Nêu nhận định về vai trò của nhân dân trong quy trình lập hiến, đề xuất mô hình quy trình lập hiến mới trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, chủ quyền tối cao của nhân dân trong hiến pháp của mình, các cơ quan nhà nước là chủ thể quan trọng nhưng chỉ nên đóng vai trò tổ chức thực hiện. 
653 |a Hiến pháp 
653 |a Nhà nước pháp quyền 
653 |a quy trình lập hiến 
653 |a sửa đổi hiến pháp 
773 |t Nhà nước & pháp luật  |d Số 3(287)-2012 
901 |a CV47 
902 |a pl 
911 |a Nguyễn Thúy Lê  |b 26/05/2012  |d TVL120012765 
942 |c BT 
999 |c 43014  |d 43014