Trích dẫn APA

Quyết định của Trung quốc thành lập "thành phố Tam Sa" là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Chicago Style Citation

Quyết định Của Trung Quốc Thành Lập "thành Phố Tam Sa" Là Vi Phạm Chủ Quyền Của Việt Nam Và Luật Pháp Quốc Tế.

Trích dẫn MLA

Quyết định Của Trung Quốc Thành Lập "thành Phố Tam Sa" Là Vi Phạm Chủ Quyền Của Việt Nam Và Luật Pháp Quốc Tế.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.