"Biển sóng, biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù"

Bằng dẫn chứng lịch sử cùng những sự kiện khiêu khích ở biển Đông của Trung Quốc gần đây đã cho thấy Trung Quốc ngày càng bị cô lập hơn trong khu vực cũng như trên thế giới, đồng thời đòi hỏi nhân dân ta mài sắc thêm tinh thần cảnh giác trước giấc mộng bành trướng của Trung Quốc tại biển Đông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tương Lai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương