Trích dẫn APA

Thanh Minh. ASEAN quan ngại về Biển Đông.

Chicago Style Citation

Thanh Minh. ASEAN Quan Ngại Về Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Thanh Minh. ASEAN Quan Ngại Về Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.