Trích dẫn APA

Nhật - Trung lại căng thẳng.

Chicago Style Citation

Nhật - Trung Lại Căng Thẳng.

Trích dẫn MLA

Nhật - Trung Lại Căng Thẳng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.