Trích dẫn APA

Hoàng Mai. Vì sao họ thích diễn trò hai mặt?

Chicago Style Citation

Hoàng Mai. Vì Sao Họ Thích Diễn Trò Hai Mặt?

Trích dẫn MLA

Hoàng Mai. Vì Sao Họ Thích Diễn Trò Hai Mặt?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.