Trích dẫn APA

Hạnh Chi. ASEAN công bố lập trường chung về biển Đông.

Chicago Style Citation

Hạnh Chi. ASEAN Công Bố Lập Trường Chung Về Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Hạnh Chi. ASEAN Công Bố Lập Trường Chung Về Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.