Trích dẫn APA

Duy Anh. Người Trung Quốc muốn cướp rừng Nga?

Chicago Style Citation

Duy Anh. Người Trung Quốc Muốn Cướp Rừng Nga?

Trích dẫn MLA

Duy Anh. Người Trung Quốc Muốn Cướp Rừng Nga?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.