Trích dẫn APA

Minh Cường. Đường đi khó của COC từ "vết rạn" ASEAN.

Chicago Style Citation

Minh Cường. Đường đi Khó Của COC Từ "vết Rạn" ASEAN.

Trích dẫn MLA

Minh Cường. Đường đi Khó Của COC Từ "vết Rạn" ASEAN.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.