Trích dẫn APA

Hạnh Chi. Mỹ cảnh báo: Trung Quốc chớ hành động đơn phương ở biển Đông.

Chicago Style Citation

Hạnh Chi. Mỹ Cảnh Báo: Trung Quốc Chớ Hành động đơn Phương ở Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Hạnh Chi. Mỹ Cảnh Báo: Trung Quốc Chớ Hành động đơn Phương ở Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.