Gửi nội dung này: Mỹ cảnh báo: Trung Quốc chớ hành động đơn phương ở biển Đông