Tấm bản đồ góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Tấm bảm đồ "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" là một chứng cứ lịch sử mang đầy đủ tính pháp lý có từ thời nhà thanh (Trung Quốc) cho thấy Trường Sa, Hoàng Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!