Trích dẫn APA

Việc Trung Quốc thành lập, tổ chức bầu cử tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Chicago Style Citation

Việc Trung Quốc Thành Lập, Tổ Chức Bầu Cử Tại Cái Gọi Là "thành Phố Tam Sa" Là Vi Phạm Luật Pháp Quốc Tế, Xâm Phạm Nghiêm Trọng Chủ Quyền Của Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Việc Trung Quốc Thành Lập, Tổ Chức Bầu Cử Tại Cái Gọi Là "thành Phố Tam Sa" Là Vi Phạm Luật Pháp Quốc Tế, Xâm Phạm Nghiêm Trọng Chủ Quyền Của Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.