Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Tư liệu cổ Trung Quốc ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Huy. Tư Liệu Cổ Trung Quốc Ghi Nhận Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Huy. Tư Liệu Cổ Trung Quốc Ghi Nhận Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.