Trích dẫn APA

Lucy Nguyễn. Trung Quốc bối rối trước tấm bản đồ cổ.

Chicago Style Citation

Lucy Nguyễn. Trung Quốc Bối Rối Trước Tấm Bản đồ Cổ.

Trích dẫn MLA

Lucy Nguyễn. Trung Quốc Bối Rối Trước Tấm Bản đồ Cổ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.