Trích dẫn APA

Hoàng Mai. Họ cố tình suy diễn dù sự thật chỉ có một.

Chicago Style Citation

Hoàng Mai. Họ Cố Tình Suy Diễn Dù Sự Thật Chỉ Có Một.

Trích dẫn MLA

Hoàng Mai. Họ Cố Tình Suy Diễn Dù Sự Thật Chỉ Có Một.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.