Trích dẫn APA

Hữu Long. Trung Quốc- Cường quốc không có đồng minh.

Chicago Style Citation

Hữu Long. Trung Quốc- Cường Quốc Không Có đồng Minh.

Trích dẫn MLA

Hữu Long. Trung Quốc- Cường Quốc Không Có đồng Minh.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.