"Đường lưỡi bò"- cái lưỡi không xương

Trung Quốc dùng "đường lưỡi bò" để xác định biên giới quốc gia, xác định chủ quyền là điều chưa từng có trong lịch sử bang giao các nước trên thế giới. Một loạt dẫn chứng về việc Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc quyền chiếm hữu về mặt lịch sử, trên thực tế, về mặt pháp lý và đường biên giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đức Tiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Trung Quốc dùng "đường lưỡi bò" để xác định biên giới quốc gia, xác định chủ quyền là điều chưa từng có trong lịch sử bang giao các nước trên thế giới. Một loạt dẫn chứng về việc Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc quyền chiếm hữu về mặt lịch sử, trên thực tế, về mặt pháp lý và đường biên giới tọa độ rõ ràng của Việt Nam.