Trích dẫn APA

Mỹ cảnh báo âm mưu "chia để trị" của Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Mỹ Cảnh Báo âm Mưu "chia để Trị" Của Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Mỹ Cảnh Báo âm Mưu "chia để Trị" Của Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.