Hướng tới cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển

Loạt bài về hợp tác kinh tế các nước ASEAN; mục tiêu xây dựng Cộng đồng chung vào năm 2015; Cơ chế hợp tác trong ASEAN và Những chặng đường phát triển quan trọng của ASEAN

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương