Trích dẫn APA

Đỗ Cao. Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc: Hai bên khẳng định cần có COC ở biển Đông.

Chicago Style Citation

Đỗ Cao. Ngoại Trưởng Mỹ Thăm Trung Quốc: Hai Bên Khẳng định Cần Có COC ở Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Đỗ Cao. Ngoại Trưởng Mỹ Thăm Trung Quốc: Hai Bên Khẳng định Cần Có COC ở Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.