Gửi nội dung này: Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc: Hai bên khẳng định cần có COC ở biển Đông