Trích dẫn APA

Phạm, V. B. (2002). ý thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Phạm, Văn Boong. ý Thức Sinh Thái Và Vấn đề Phát Triển Lâu Bền\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Trích dẫn MLA

Phạm, Văn Boong. ý Thức Sinh Thái Và Vấn đề Phát Triển Lâu Bền\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.