ý thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền\

Sách trình bày, phân tích những khái niệm, quan điểm cơ bản, có tính hương pháp luận của Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Boong
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01182nam a2200241 a 4500
001 4487
005 20161019034230.0
008 041007s2002####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
082 |2 23  |a 333.72  |b Y600t 
100 |a Phạm, Văn Boong 
245 1 |a ý thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền\   |c Phạm Văn Boong 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2002 
300 |a 231tr. 
520 |a Sách trình bày, phân tích những khái niệm, quan điểm cơ bản, có tính hương pháp luận của Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 
653 |a Môi trường 
653 |a sinh thái 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040004547 
942 |c BK 
999 |c 4346  |d 4346 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_720000000000000_Y600T  |7 0  |9 10670  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 333.72 Y600t  |p VV00012910  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_720000000000000_Y600T  |7 0  |9 10671  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 333.72 Y600t  |p VV00012909  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK