Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc - Cải cách để hùng mạnh

Sáng 14-11-2012, Đại hội lần thứ 18 ĐCS Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại phiên bế mạc, Đại hội 18 đã bầu BCHTW và Ủy ban kiểm tra kỷ luật TƯ. Và ngày 15-11-2012, BCHTW sẽ họp bầu Bộ chính trị, thường vụ Bộ chính trị và Tổng Bí thư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00980nab a2200217 p 4500
001 42721
005 20161019045547.0
008 121115|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Thanh Hằng 
245 1 |a Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc - Cải cách để hùng mạnh 
520 |a Sáng 14-11-2012, Đại hội lần thứ 18 ĐCS Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại phiên bế mạc, Đại hội 18 đã bầu BCHTW và Ủy ban kiểm tra kỷ luật TƯ. Và ngày 15-11-2012, BCHTW sẽ họp bầu Bộ chính trị, thường vụ Bộ chính trị và Tổng Bí thư 
653 |a đại hội đảng 
653 |a đảng cộng sản trung quốc 
653 |a trung quốc 
773 |t Sài gòn giải phóng  |d 15-11-2012 
901 |a BV4 
902 |a ct 
911 |a Đào Văn Thạch  |b 15/11/2012  |d TVL120015024 
942 |c BT 
999 |c 43809  |d 43809