Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc - Cải cách để hùng mạnh

Sáng 14-11-2012, Đại hội lần thứ 18 ĐCS Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại phiên bế mạc, Đại hội 18 đã bầu BCHTW và Ủy ban kiểm tra kỷ luật TƯ. Và ngày 15-11-2012, BCHTW sẽ họp bầu Bộ chính trị, thường vụ Bộ chính trị và Tổng Bí thư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương