Trích dẫn APA

Đình Thắng. Bất an với thủy điện.

Chicago Style Citation

Đình Thắng. Bất an Với Thủy điện.

Trích dẫn MLA

Đình Thắng. Bất an Với Thủy điện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.