Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy Nhà nước

Nội dung thảo luận liên quan đến lập hiến trong hội thảo kinh nghiệm lập hiến của Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 19-12 tại Hà Nội với 3 nhóm vấn đề chính: Mô hình tổ chức chính quyền Trung ương; Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nội dung thảo luận liên quan đến lập hiến trong hội thảo kinh nghiệm lập hiến của Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 19-12 tại Hà Nội với 3 nhóm vấn đề chính: Mô hình tổ chức chính quyền Trung ương; Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; Mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ chế bảo vệ hiến pháp.