Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Tranh chấp Biển Đông: ASEAN cần một tiếng nói chung.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Huy. Tranh Chấp Biển Đông: ASEAN Cần Một Tiếng Nói Chung.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Huy. Tranh Chấp Biển Đông: ASEAN Cần Một Tiếng Nói Chung.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.