Trích dẫn APA

Lê, M. P. UNCLOS bẽ gẫy luận điệu của Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Lê, Minh Phiếu. UNCLOS Bẽ Gẫy Luận điệu Của Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Lê, Minh Phiếu. UNCLOS Bẽ Gẫy Luận điệu Của Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.