UNCLOS bẽ gẫy luận điệu của Trung Quốc

Bài phân tích của TS luật Lê Minh Phiếu về những vô lý của Trung Quốc, chiếu theo các quy định của UNCLOS mà Trung Quốc cũng là thành viên, trong việc cho phép cảnh sát Hải Nam "khám xét, bắt giữ tàu bè" nước khác trên Biển Đông.

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh Phiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài phân tích của TS luật Lê Minh Phiếu về những vô lý của Trung Quốc, chiếu theo các quy định của UNCLOS mà Trung Quốc cũng là thành viên, trong việc cho phép cảnh sát Hải Nam "khám xét, bắt giữ tàu bè" nước khác trên Biển Đông.