Một đòn mạnh giáng vào "đường lưỡi bò" phi pháp

Bài báo đề cập đến chiến lược ba mũi nhọn của Philippines nhằm đối phó với những yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông kết hợp việc kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.

Lưu vào:
Tác giả chính: H.Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương