Trích dẫn APA

Khánh Duy. Trung Quốc nhòm ngó Ấn Độ Dương.

Chicago Style Citation

Khánh Duy. Trung Quốc Nhòm Ngó Ấn Độ Dương.

Trích dẫn MLA

Khánh Duy. Trung Quốc Nhòm Ngó Ấn Độ Dương.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.