Tham nhũng vặt giảm, tham nhũng lớn tăng

Phòng Thương mại và công nghiệp VN công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam năm 2012, có nhiều sự thay đổi lên xuống so với năm trước. Đánh giá của PGS,TS Edmund Malesky- trưởng nhóm nghiên cứu chỉ số PCI cho biết tham nhũng vặt ở VN đã giảm xuống nhưng tham nhũng lớn tại các d...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm, Văn Kình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
PCI
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương