Trích dẫn APA

Hoài Nam. Tham nhũng quyền lực - Nguy hiểm hơn tham nhũng vật chất.

Chicago Style Citation

Hoài Nam. Tham Nhũng Quyền Lực - Nguy Hiểm Hơn Tham Nhũng Vật Chất.

Trích dẫn MLA

Hoài Nam. Tham Nhũng Quyền Lực - Nguy Hiểm Hơn Tham Nhũng Vật Chất.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.