Trích dẫn APA

Minh Cường. Cuộc chơi bất chấp lý lẽ kiểu Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Minh Cường. Cuộc Chơi Bất Chấp Lý Lẽ Kiểu Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Minh Cường. Cuộc Chơi Bất Chấp Lý Lẽ Kiểu Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.