Đừng ảo tưởng Trung Quốc từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông

Bài viết làm rõ tư tưởng bá quyền độc bá biển Đông của Trung Quốc từ ngàn năm qua và xuyên suốt qua các thời kỳ nhưng không vì thế mà Việt Nam phải cúi đầu mà Việt Nam phải mạnh lên, đoàn kết nhất trí chặn đứng dã tâm của Trung Quốc trong âm mưu độc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam dựa trên lu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương