Trích dẫn APA

Vũ, N. K. (1994). Kho tàng Giai thoại Việt Nam\. Hà Nội: Văn hóa.

Chicago Style Citation

Vũ, Ngọc Khánh. Kho Tàng Giai Thoại Việt Nam\. Hà Nội: Văn hóa, 1994.

Trích dẫn MLA

Vũ, Ngọc Khánh. Kho Tàng Giai Thoại Việt Nam\. Hà Nội: Văn hóa, 1994.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.