Trích dẫn APA

Hai dự án bauxite ở Tây Nguyên: Phải báo cáo khi có yêu cầu.

Chicago Style Citation

Hai Dự án Bauxite ở Tây Nguyên: Phải Báo Cáo Khi Có Yêu Cầu.

Trích dẫn MLA

Hai Dự án Bauxite ở Tây Nguyên: Phải Báo Cáo Khi Có Yêu Cầu.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.