Trích dẫn APA

Đức Trung, & Bích Quyên. Tây Nguyên: Hiểm họa từ thủy điện.

Chicago Style Citation

Đức Trung, and Bích Quyên. Tây Nguyên: Hiểm Họa Từ Thủy điện.

Trích dẫn MLA

Đức Trung, and Bích Quyên. Tây Nguyên: Hiểm Họa Từ Thủy điện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.