Tây Nguyên: Hiểm họa từ thủy điện

Bài viết nói về những hiểm họa thủy điện liên tục xảy ra ở Tây Nguyên trong 2 năm vừa qua cho thấy các con đập và các đường ống thủy điện được thi công ẩu đả như thế nào, sự quản lý lỏng lẻo của các ngành chức năng ở địa phương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Trung
Đồng tác giả: Bích Quyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!