Trích dẫn APA

Trà Phương. "Đập thủy điện lớn, nhỏ đều có sự cố".

Chicago Style Citation

Trà Phương. "Đập Thủy điện Lớn, Nhỏ đều Có Sự Cố".

Trích dẫn MLA

Trà Phương. "Đập Thủy điện Lớn, Nhỏ đều Có Sự Cố".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.