Ám ảnh thủy điện

Từ sự ưu đãi của thiên nhiên khiến thủy điện vừa và nhỏ ở Tây Nguyên phát triển rầm rộ trong 10 năm qua gây ra những nỗi ám ảnh, những tác động to lớn về môi trường, đời sống người dân khi một loạt sự cố vỡ đập thủy điện trong thời gian gần đây do thi công ẩu, quản lý lỏng lẻo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương