Kiến nghị tạm dừng cấp phép ở Tây Nguyên: Đến lúc không thể nói suông với thủy điện

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất tạm dừng cấp phép xây dựng thủy điện ở Tây Nguyên trong hai năm 2013 và 2014 và tiến hành rà soát để loại bỏ các dự án tác động xấu đến môi trường và xã hội, kể cả dự án đã được phê duyệt hoặc đang thi công....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Trung Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!